Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Samorządowcu, Inwestorze!!! Proponowana przez nas koncepcja biogazowni ma nie tylko wymiar czysto biznesowy, ma stać się projektem stricte demonstracyjnym, instalacją demonstracyjną pod każdym względem technologicznym, logistycznym, ekonomiczno-finansowym, społecznym, i oczywiście pod względem ekologicznym, to swoisty „biogazowy rekord świata” i nokaut konkurencji.
Jeden z największych innowatorów-wynalazców w historii Tomas Edison wypowiedział kiedyś prorocze zdanie: „ Pewnego dnia zaprzęgniemy do pracy przypływy i odpływy, uwięzimy promienie Słońca, wykorzystamy siłę wiatru”. Dzisiaj jesteśmy świadkami, że Tomas Edison się nie mylił. Wykorzystujemy potęgę wiatru i potęgę promieni słonecznych, zaprzęgliśmy do pracy siłę wody. Nadszedł więc czas by nie w teorii lecz serio okiełznać i zaprzęgnąć do pracy siłę i potęgę biogazu.
Wójcie, Burmistrzu, Prezydencie!!!, jeśli chcesz przyczynić się na terenie swojej gminy, powiatu, miasta do zrównoważonej gospodarki odpadami ograniczając ich składowanie i ich niekontrolowaną dystrybucję, jeśli chcesz przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i trujących związków do atmosfery zdecyduj się na współpracę z nami a zdobędziesz prestiż i uznanie w oczach swoich wyborców.
Inwestorze!!!, jeśli chcesz mieć biogazownię o zwiększonej wydajności biogazu oraz zawartego w nim metanu, jeśli chcesz mieć zwiększoną produkcję energii elektrycznej z tej samej masy substratu, jeśli chcesz mieć instalację o wydłużonej żywotności, jeśli chcesz mieć maksymalną biodegradowalność wsadu, jeśli chcesz chcesz obniżyć koszty związane z eksploatacją swojej biogazowni, i w końcu jeśli chcesz tylko zarabiać a nie tracić i dokładać do interesu, to po prostu skontaktuj się z nami.
Samorządowcu, Inwestorze!!!, Choć polski rynek biogazu jest rynkiem perspektywicznym, rynkiem wznoszącym, to budowa biogazowni w polskich warunkach jest nadal trudnym kompromisem wielu czynników. Jest kompromisem pomiędzy inwestorem a urzędnikiem, inwestorem a lokalną społecznością, kompromisem pomiędzy technologią a ekologią. Trudne kompromisy to nasza specjalność.

Biogaz

djAnaliza danych literatury branżowej wskazuje na to, iż do roku 2020 światowe zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej wzrośnie o ok. 60% w stosunku do chwili obecnej. Stanowi to ogromne wyzwanie dla globalnej energetyki, gdyż realizacja tak ambitnego wyzwania ściśle wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na ograniczenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń w postaci ...

Telefon: +48 606 212 670

e-mail: bio.energiabio@gmail.com dlukaszewski58@gmail.com

Get Adobe Flash player

ENERGIABIO Sp. z o. o. rozpoczęła swoją działalność 2014 roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie.
ENERGIABIO jest spółką celową, która dopiero buduje swoją pozycję na rynku biogazu.

Spółka powstała po to, aby implementować na polskim rynku najnowsze technologie związane z produkcją energii elektrycznej i cieplnej na bazie odnawialnych źródeł energii w bio elektrowniach odpadowych.
Zarząd oraz udziałowcy Spółki wspólnie z wieloma polskimi uczelniami na czele z Politechniką Łódzką stworzyli własną innowacyjną koncepcję biogazowni przeznaczonej do utylizacji odpadów organicznych. Koncepcja ta została oparta na najnowszych osiągnięciach nauki w zakresie technologii procesowej odnoszącej się do fermentacji odpadów w warunkach beztlenowych.

Jak wiadomo, w Polsce i w Europie przeważają biogazownie rolnicze. Z tego też względu biogazownie odpadowe są nadal innowacyjnym i pożądanym pomysłem. Dynamiczny wzrost konsumpcji żywności przez polskie społeczeństwo oraz wzrost jej eksportu na rynki europejskie i światowe spowodował niekontrolowany przyrost na terenie Polski odpadów organicznych pochodzących z szeroko rozumianej produkcji żywności.
Dlatego też, nowoczesne, innowacyjne technologie biogazowe są idealnym rozwiązaniem dla tych sektorów polskiej gospodarki, które poprzez swoją produkcję generują ogromne ilości odpadów organicznych.
Z tego też powodu zrodził się pomysł utworzenia Spółki, której zarówno zarząd jak i pozostali udziałowcy posiadają duże doświadczenie związane z rynkiem produkcji biogazu, z rynkiem odpadów organicznych oraz z polskim i zagranicznym rynkiem technologicznym.

Prezes zarządu Spółki ENERGIABIO, Dariusz Łukaszewski od kilkunastu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z produkcją energii z biogazu. Uczestniczył w realizacji kilku inwestycji biogazowych pracujących na bazie odpadów organicznych. Uczestnik niezliczonej liczby spotkań z władzami samorządów, sympozjów i targów branżowych. Posiada dużą wiedzę o rynku biogazowym w Polsce. Wojciech Kłusiński, główny udziałowiec Spółki posiada duże doświadczenie związane z branżą budowlaną. Jest właścicielem oraz udziałowcem w kilku innych spółkach działających na terenie Polski i w Europie. Kolejny ze wspólników Konrad Nowakowski jest eksperem w zakresie gospodarki odpadami..
Tak więc dobór udziałowców Spółki jest ściśle związany z charakterem jej działalności.
Najważniejszym celem, który Spółka pragnie osiągnąć, to realizacja projektów biogazowych o zwiększonej efektywności produkcji biogazu.

Nowa jakość w produkcji biogazu polegać będzie na zwiększeniu wydajności biogazu o 25% z tej samej masy odpadów poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań procesowych (hydroliza, biostymulatory, odsiarczanie) przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum (99,9%) emisji do atmosfery zw. siarki, azotu, dwutlenku węgla oraz pyłów w sposób tani i efektywny.
Powyższe, Spółka osiągnęła współpracując głównie z naukowcami z Politechniki Łódzkiej oraz z wieloma innymi polskimi uczelniami i instytutami naukowymi (podpisane listy intencyjne o współpracy).

Celem strategicznym Spółki jest przede wszystkim zastosowanie wymienionych powyżej innowacyjnych rozwiązań we własnych instalacjach biogazowych jak również sprzedaż technologii potencjalnym inwestorom.

Zespół reprezentujący Spółkę dysponuje niezbędną wiedzą do funkcjonowania na polskim rynku energii odnawialnej, począwszy od:

  • - aspektów prawnych,
  • - lokalizacyjnych,
  • - zagadnień procesowych,
  • - projektowych,
  • - substratowych,
  • - inżynierii ekonomiczno-finansowej,
  • - badań i rozwoju,
  • - aspektów społecznych.

Zespół fachowców reprezentujących Spółkę jest gwarantem usług na najwyższym poziomie.